Töötavaid lahendusi ja värskeid ideid igasse valdkonda

Temaatiliselt alateemad nagu majandus, haridus, sotsiaal jne. Võimalusel teha nii, et alavaldkonnad oleks koos toetavate piltidega ja mitte üksteise all jorus, vaid näiteks 2 valdkonda kõrvuti. iga valdkonna kohta pealkiri, lead, loe edasi ja pilt.

Kuidas sisuliselt valdkonda üles ehitada?

Iga valdkond holistiliselt: hetkeolukorra kirjeldus ehk probleem ja otsa lahendus ehk konkreetsed sammud-meetmed. Iga meede on kujuteldav rida tabelis, mille tulbad on eesmärgid. Seal, kus rida ja tulp kohtuvad, on mõju. Iga meede peab avaldama positiivset mõju eesmärgile või eesmärkidele.

Näiteks on probleem rahvastiku kahanemine (pikas plaanis kuivab riigieelarve kokku, ei saa üleval pidada siis omakeelset haridust jne), siis selle probleemi lahendamisele seatakse eesmärk "rahvastiku kasv nii ja niipalju", ning siis näiteks lapsevanemale alaealise lapse pealt lisahääl on meede/tegevus selle tabeli real, kus on ka teisi meetmeid-tegevusi-algatusi-otsuseid. Probleem-eesmärgid-lahendused lähenemine annab selle, et annab meile vaate, mida sisus esile tuua. Kui on suur probleem ja head lahendused (read, mis toetavad eesmärke), siis need eespool.

Kommenteerimiseks logi sisse