Silja Saar - Sel aastal valin ma Rohelisi

Silja Saar - Sel aastal valin ma Rohelisi

Sel on nii isiklikud kui maailavaatelised põhjused.

Maailmavaatelistest rääkides usun, et vähemalt oma sügaval sisimas adub meist igaüks (isegi ekreiit) rohepöörde kriitilisust ja vajadust. Samuti sellise pöörde elluviimise kompleksust, kus samaaegselt tuleb hallatata nii keskkonna-, sotsiaal- kui majandusküsimusi. Nii Eestit kui maailma laiemalt vaadates tekib aga paratamatult mure, et kas inimestele ongi üldse pagasina kaasa antud piisavalt intellekti nii keerukate probleemidega tegelemiseks, nende lahendamisest rääkimata. Kuid enam kui häda mõistuse pärast näib meid inimkonnana vaevavat häda oma ahnuse pärast.

Ahnus on risti-põiki ees ka rohepöördel. Rahaline jõukus, mis on end aastakümnete jooksul nö vana maailmavaate najal kogunud ei kavatse vabatahtlikult oma võimu ära anda ja teeb kõik endast oleneva status quo säilitamiseks. Siia alla kuuluvad nii omakasu nimel mitmekesisuse hävitajad, loodusressursside raiskajad, muul moel saastajad aga ka need, kes sõidavad piiratud seltskonna huvidest lähtuvalt üle oma töötajatest, klientidest, koostööpartneritest, kogukondadest ja isegi riiklikest huvidest. Samuti, need kes ei suuda järgida eetilisi äritavasid, kelle jaoks on ebavõrdsus ja teiste ahistamine norm või kelle tegevus kinnitab muul moel moraali puudumist. Et poliittasandil rohepöörde lubajaid saaks üldse tõsiselt võtta, peavad nad olema võimalikult sõltumatud sellisest „vanast“ maailmast. Seda nii ühiselt jagatavate väärtuste kui nende rahast sõltuvuse poolest. Rohelised on selgelt kõige sõltumatumad. Ning seetõttu nopivadki Rohelised siit minult esimese plusspunkti.

Rohelised on sõltumatud

Roheliste sõltumatust ei kinnita mitte üksnes erakondade rahaallikate vaatlus vaid isiklik kogemus. Juhuse tahtel sattusin kodanikuna oma kodukanti ehk Nõmmet puudutava üldplaneeringu st selle piirkonna tulevikku määravate ehituslike tingimuste koostamise protsessi. Detailidesse süvenedes sai selgeks, et üldplaneeringu koostaja eesmärgiks on muuhulgas luua arendajate tarbeks senisest oluliselt soodsam pinnas. Seejuures äratuntava püüdlikkusega toodi osa neist Nõmme miljööd ja elukeskkonna kvaliteeti halvendavatest muudatustest sisse kogukonda ning avalikkust eksitades, infot moonutades, isegi valetades. Üldplaneeringu koostajad ja heakskiitjad andsid oma sellise tegevuse kaudu selged eelised neist muudatustest otseselt kasusaavale ja tõendatavalt eksisteerivale huvigrupile. Sellisele huvigrupile, kes üldplaneeringu menetlusprotsessis ise avalikult ei osalenud. Ja polnud ju tarvidustki sest üldplaneeringu koostaja tegi seda nende eest. Kodanikepoolne katse sellist seaduse ja hea halduse tavaga vastuolus olevat menetlust peatada ning pöörata ümber nii kodanikke isiklikult kui nende keskkonda laiemalt kahjustavaid otsuseid .. (taramtaraa!) ... see luhtus.

Las koerad hauguvad - karavan liigub edasi

Seejuures polnud selline jõupositsioonilt edasiliikuv jõud üldsegi mitte ainult Keskerakonnaga seostatav. Samamoodi lonkis seal Reform. Ka Isamaa. Isegi E200, kes oma valimiskampaanias lubab juhtimishoobade juurde saades suuri muutusi, ei võtnud vaevaks oma tulevaste valijate nimel reageerida. Ainus erakond, kes märkas seda Nõmme linnaruumile tekitatavat ning ametnike-poliitikute omavolist sündivat kodanikuühiskonna tasalülitamise probleemi, ja oli valmis seda vastustama, olid Rohelised. Siit nopivadki Rohelised minult teise, väga-väga suure punkti.
 Kolmas- ja neljas punkt lähevad Rohelistele, et näidata üles solidaarsust nõrgemal positsioonil olijaile. Ilmselgelt ei tule Rohelistele kasuks vanemate erakondade poolt, kas otse või läbi oma suuvoodrite lendu lastud hoiatused Rohelisi mitte valida, sest nii minevat hääl kaduma või veelgi hullem kinnistub Keskerakonna ainuvõimu jätkumine. See taktikaline hääletusmäng on kordi järgi proovitud ja mind konstantselt alt vedanud. Mitte kordagi oma elus Keskerakonna poolt hääletanuna ja toetades tema tugevaimat vastast, pole see mind ega Tallinnat Keskerakonna võimule pääsemisest kuidagi päästnud.
Kindlasti ei toeta Rohelisi ka teiste erakondade priske reklaamieelarve tulemusel üle-tapetseeritud linn. Ega ka valitseva erakonna varjatud reklaamid. Olgu see siis suurem-kui-elu formaadis Kõlvarti näoga plakat, mis juhuslikult on eksinud Lasnamäele püstitatud ajutise valimistelgi kõrvale või „neutraalsetes“ tele- ja uudistesaadetes näidatavad videoklipid, mis leiavad linnaruumis veatult üles just selle erakonna plakatid. Kas poleks aeg üldse valmisreklaame oluliselt piirata, võib olla isegi keelustada? Nii nagu me ei reklaami tubakat ja alkoholi, sest need tooted eeldavad sellega seotud sõnumite vastuvõtjalt teatavat küpsust ja vastutusvõimelisust. Kas valmisreklaamidega ei ole sisuliselt sama probleem?

Suurim kattuvus rohelistega

Viies ja viimane punkt tuleb Rohelistele loomulikult nende valimisprogrammi ja nende sõnade-tegude kokkulangevuse eest. Ühtpidi on Roheliste valimisprogrammis suurim kattuvus minu enese maailmavaadetega ja arvestades kestlikkuse teema üldist aktuaalsust on neil selgelt kõige tugevam agenda ja nišš. Teisalt on Roheliste programmi ja Roheliste erakonna kandideerijate ehedust aidanud hinnata mitmed minu jaoks olulisi märksõnu sisaldavad analüüsid ja valimiskompassid. Näiteks (vt ka viidated allikatele allpool):
  • keskkonna teemadega seoses, jõuab Stockholmi Keskkonnainstituudi poolt läbiviidud erinevate erakondade keskkonnalaaste lubaduste uuring tulemuseni, et just Roheliste 2021. aasta KOV valimiste üldprogramm sisaldab kõige enam ja kõige põhjalikumaid keskkonnalubadusi. Selliseid, mis arvestavad päriselt kestliku arengu eesmärkidega ja Eesti keskkonnastrateegiaga.
  • korruptsiooniga võitlemise teemadega seoses toob ühing Korruptsioonivaba Eesti eeskujulike platvormide nimekirjas lisaks Viimsi ja Põhja-Sakala valdade valimisliitudele välja Reformi, Isamaa, Sotsid ja Rohelised. Ja see ongi kõik! Ei näe me seal nimekirjas ei EKRE-t, ei Keskerakonda ega mitte ka E200-t.
  • LGBT+ kogukond tunnistas erakondade valimisprogrammide ja nende viimase aastate tegevuste põhjal just Rohelised kõige LGBT+ sõbralikumaks erakonnaks. Kuigi ma ei ole ise LGBT+ kogukonna liige, on sellel märkimisväärne sõnum kogu avalikkusele laiemalt. Sest annab mõista erakondade empaatiast vähemusgruppide suhtes, avatusest ning soovist eeltingimusteta inimesi aktsepteerida võrdsetena ja just sellistena nagu nemad ise olla tahavad.
  • ja kui loomad saaksid valmistel kaasa rääkida, siis piisaks neil vast Loomuse kui loomade õiguste eest seisva MTÜ valimiskompassist. Selle kompassi tulemusel saab teha valikuid loomasõbralike kandidaatide seast ning sealgi on Roheliste kandidaadid märkimisväärselt aktiivselt esindatud.
Kokku võttes. Elektrivalgus ei sündinud küünalde järjepidevast (p)arendusest. Nii ei sünni ka muutus Tallinnas üksnes vanu- turvalisi radu kõndides. Minu plaan, viiendat põlve tallinlasena, kuidagigi siinsetele muudatustele kaasa aidata on teile nüüd teada. Kui see mõttekäik teie omaga kuidagi haakub, otsustate võibolla ehk isegi hääletada Roheliste kasuks.
Andmaks Rohelistele häälte kogumiseks veel ühe lisatõuke (ükskõik kui väikese), olen ka iseend Nõmmel sõltumatu kandidaadina Roheliste nimekirjas üles seadnud. Seega on võimalus nõmmekatest kaaslastel-sõpradel toetada Rohelisi ka valides mind. Eks ilu on ikka vaataja silmades ja nii võiks minu tagasihoidlikku kandidatuuri pidada nii linnavolikogu koosseisu õnnistuseks kui karistuseks. Kindel on, et huvide konflikti ja korruptsiooni, eelarve, sh investeeringute teemades ei jääks sel juhul ükski oluline kivi ümber pööramata. Gogoli näidendki võiks siit oodata omale järge kui linnavolikogus saaks koha üks päriselt sõltumatu ja päriselt linnarahva huvides tegutsev revident 🙂
Aitäh, et jaksaksid lõpuni lugeda. Edu ja õnne meile kõigile omavalituste valimisteks. Me kõik oleme väärt senisest paremat.
Siljat saavad valida Tallinna volikokku Nõmme elanikud - e-valimiste ajal (11.-16.10) mine www.valimised.ee ja vali kandidaat nr 430

Kommenteerimiseks logi sisse