Rohepilk

Petitsioon: Riigikogu parkla asemele park

Erakond Eestimaa Rohelised kutsub kõiki inimesi allkirjastama algatust, millega soovitakse teha Riigikogu esisest autoparklast park ja avalikult kasutatav linnaväljak.

Züleyxa Izmailova, Roheliste esinaise sõnul on Toompea lossi esine plats oluline linnaruumi osa ja sümboliseerib Eesti riigi väärtusi. „Kas keegi kujutaks ette, et Stockholmis toimuks kuningalossi vahtkonna vahetus autoparklas või Louvre'i klaaspüramiidi ümber oleksid pargitud autod? Tänapäevane, keskkonnasäästlik linnaruum eeldab jalakäijate alasid, rattateid, laste mänguväljakuid ja rikkalikku haljastust, „ ütles Izmailova.

 • Petitsioon: Riigikogu parkla asemele park

  Erakond Eestimaa Rohelised kutsub kõiki inimesi allkirjastama algatust, millega soovitakse teha Riigikogu esisest autoparklast park ja avalikult kasutatav linnaväljak.

  Züleyxa Izmailova, Roheliste esinaise sõnul on Toompea lossi esine plats oluline linnaruumi osa ja sümboliseerib Eesti riigi väärtusi. „Kas keegi kujutaks ette, et Stockholmis toimuks kuningalossi vahtkonna vahetus autoparklas või Louvre'i klaaspüramiidi ümber oleksid pargitud autod? Tänapäevane, keskkonnasäästlik linnaruum eeldab jalakäijate alasid, rattateid, laste mänguväljakuid ja rikkalikku haljastust, „ ütles Izmailova.

 • Tervitame Soome Roheliste toetust kanepi legaliseerimiseks

  Erakond Eestimaa Rohelised tervitab Soome sõsarpartei otsust asuda toetama kanepi legaliseerimist ning loodab, et Eesti ja Soome riigid koordineerivad edaspidi omavahel samme, mis reguleerivad teadvuse seisundit muutvate ainete kasutamist.

 • Roheliste nimekirjadega saab liituda üle Eesti

  Roheliste nimekirjades saab kandideerida üle Eesti!

  Erakond Eestimaa Roheliste nimekirjades on 2021. aasta kohalikel valimistel võimalik kandideerida pea kõigis Eesti omavalitsustes.

  Kaspar Kurve, Roheliste esimehe sõnul kutsuvad nad kõiki mõttekaaslasi seisma ühiselt rohelise ilmavaate eest ja kandideerima kohalikel omavalitsuste valimistel Roheliste nimekirjas. “See on hea võimalus kohalikele kogukondadele oma kodukoha kaitsmiseks liigse metsaraie, kaevanduste ja muude keskkonda kahjustavate tegevuste eest. Seda kord nelja aasta tagant avanevat võimalust tuleks kasutada eeskätt selleks, et ei juhtuks see, mis on juba teoks saanud näiteks Haapsalus ja Viljandis, kus linnaplaneerimisel ei arvestata kliimamuutusest tulenevate mõjudega“ ütles Kaspar Kurve.

 • Rohelised: valitsus, ärge koondage politseinikke!

  Rohelised kutsuvad valitsust üles leidma lisaressursse, et hoida ära plaanitav politseiametnike koondamine.

  Züleyxa Izmailova, Roheliste esinaise sõnul on tegemist ühe Eesti Vabariigi häbiväärsema “traditsiooniga”, mis tuleb ära lõpetada. “Iga kord, kui on vaja riigis raha kokku hoida, minnakse politsei ja päästeametnike palkade kallale. Juba täna on korrakaitses karjuv puudus spetsialistidest ning olemasolevad inimesed on ülekoormatud.,” ütles Izmailova.

 • Ott Kiens: kas Ihaste rohealade luigelaul?

  Siin te juba olite, professor! – nii kõlab tuntud kultusfilmist pärinev tsitaat, mida on Tartu rohealadega seoses paslik kasutada. Jälle on kadumas roheala Ihastes, jälle toimub see kõik Natura 2000 ala lähedal, jälle on tegemata täismahus keskkonnamõjude strateegiline hindamine, jälle peab sekkuma kohus. Kus kunagi laius kasemets, haigutavad nüüd langetustraktori roopad. Miks see on nii läinud ja mida teha teisiti?

 • Eesti peab pakkuma varjupaika ohustatud afgaanidele

  Erakond Eestimaa Rohelised kutsub Vabariigi Valitsust kiirkorras astuma samme, mis võimaldaks pakkuda varjupaika Afganistanis eestlasi abistanud kohalikele ja nende pereliikmetele ning teistele inimestele, kelle elu senise ühiskondliku tegevuse tõttu ohus on.

  Roheliste esinaise Züleyxa Izmailova sõnul on praegu Afganistanis toimuv tragöödia proovilepanek Lääne tsivilisatsiooni väärtustele. “Kutsume Eesti valitsust üles järgima Kanada eeskuju ja pakkuma varjupaika inimestele ning nende pereliikmetele, kes on aidanud meie sõdureid ja humanitaar-ning haridustöötajatele, naiste õiguste eest võitlejatele, ajakirjanikele ja teistele, kelle elu on pärast Talibani võimule tulekut ohus,” ütles Izmailova.

 • Kliimakava ambitsioonikus peab säilima ka riiklikul tasemel

  Kuigi keskkonnaorganisatsioonid ei ole veendunud, et kliimapaketist piisab, siis alguseks piisab sellest küll. Loomulikult on vaja ajas ambitsiooni tõsta, aga vahepeal on vaja ka midagi ära teha. Tegutsema peab juba täna ja ei saa ainult selle üle arutama jääda, et mis on piisav ja mis mitte. 

  Iga ELi liikmesriik peab võtma vastutuse rohelise kokkuleppe õnnestumise eest. Nii ka Eesti.

 • Piret Räni: Pesitsusrahu kehtigu kõigis metsades

  Kes kaitseb Eesti loodust?

  Paraku viimasel ajal kaitsevad Eesti loodust vabatahtlikud kodanikud riigi eest.

  Petitsiooni “Kohustuslik pesitsusrahu looduskaitseseadusesse!” allkirjastas rahvaalgatus.ee portaalis 5505 inimest, nõudmisega liitus ka 47 keskkonnaorganisatsiooni (neist paljud on algatatud viimastel aastatel, et päästa riigile kuuluvad puhkemetsad lageraiest ning kaitsta säilinud loodusmaastikke ja elupaiku). Algatusega nõutakse Eesti Keskkonnaühenduste Koja ettepaneku järgi looduskaitseseaduse muutmist nii, et kõikides Eesti metsades kehtiks pesitsusrahu tagamiseks vajalikud raiepiirangud 15. aprillist 15. juulini, kaitsealadel aga veelgi pikemalt – 15. märtsist 31. augustini. Kehtiv metsaseadus annab võimaluse keskkonnaministrile raierahu välja kuulutada 15. aprillist kuni 15. juunini, ent lindude pesitsusaeg algab varem ja kestab kauem. Seega ei toeta piirangute praegune võimalik kestus looduskaitseseaduses sätestatud eesmärki vältida lindude tahtlikku häirimist pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. [..]

   

 • Züleyxa Izmailova: Paratamatus või poliitiline restart

  Paratamatus või poliitiline restart

  Miks võtavad elementaarsed muutused või lausa karjuvalt ebaõiglaste seaduste muutmine Eestis kohati lausa inimpõlve jagu aega? Või miks ei suudeta pealtnäha demokraatlikus riigis läbi viia positiivseid reforme inimõiguste-, keskkonna- ja sotsiaalpoliitikas? 

  Alustan kohe ühe näitega koduerakonnast. Ettepaneku laste paremaks kaitsmiseks seksuaalkurjategijate eest esitasid Rohelised riigikogule juba 2009. aastal. Seksuaalse enesemääratlemise eapiiri tõstmise soov ei leidnud aga parlamendis ühegi teise erakonna toetust. Nüüd on mõni kuu tagasi Roheliste algatatud petitsioon “Kaitseme lapsi seksuaalkurjategijate eest”, milles esitatud nõudmised hääletati parlamendis maha 12 aastat tagasi, lõpuks saavutamas oma eesmärki. Pikalt pedofiilide-seksuaalkurjategijate ringkaitsesse koondunud parteide meel on hakanud selginema, südametunnistuse koputus on ületanud taluvuspiiri ja valitsus on asunud muudatusi seadustes ettevalmistama. [..]

 • Züleyxa Izmailova: Rahvas valigu ka presidenti

  Mitte ühelegi meie presidendile ei tee au see, kui räägitakse tema valimise korra muutmise vajadusest. Kui president saaks oma ametiga vastavalt ootustele hakkama, ei peaks ka pidevalt arutama selle üle, kuidas tema äravalimiseni jõutakse. 

  Tänase presidendi puhul saab määravaks mugavus

  Meie presidendi institutsiooni kahjustab enim parlamentaarne oligarhia – presidendi ametikohast on saanud poliitikute mängukann, mis võib nii luua kui lammutada koalitsioone. Paraku määrib selline maffialik asjaajamine riigipea põhiseaduslikku institutsiooni – pole ju sugugi saladus, et teatud perioodil muutub presidendi ametikoht, sarnaselt näiteks eurovoliniku ametikohale, parlamendierakondade lehmakauplemise üheks argumendiks. 

  Siit leiame ka vastuse, miks on rohelised olnud algusest peale otsevalimiste poolt: just seepärast, et president võiks olla midagi enamat kui soe koht Kadriorus, mida poliitilistes tõmbetuultes purjetavad erakonnad omakasupüüdlikult ära kasutada saaksid. Kahjuks või õnneks on valimiskorra muutmine põhiseadusega paika pandud ning selle muutmine nõuab kahe Riigikogu koosseisu häälteenamust. Üksmeel, mida kaheksa aasta jooksul alal hoida, on meie rahvaesindajatele ilmselt üleloomulik pingutus. [..]

  Artikkel ilmus Õhtulehes.

 • Tartu linnapeakandidaat on Johanna Maria Tõugu

  Kui koroonapandeemia pole meile muud õpetanud, siis vähemasti seda, et loodusjõudude ees oleme kõik võrdsed ja ühiskonna ning elu edasikestmise nimel tuleb nii loodusega kui ka omavahel rohkem koostööd teha.

  Kriis on õpetanud meile solidaarsust meditsiiniõdede ja kodukontori töötajatega, aga ühtaegu ka nii vanema põlvkonna ning noortega, sest isolatsioon räsis kõige enam just kõige haavatavamaid. Ka on kriisis tärganud solidaarsus suhtumises loodusse, sest kui kõik muud asutused olid karantiini tõttu suletud, jäi loodus siiski kõigile võrdselt avatuks.

  Suveleitsak, autovabaduse puiestee ja varjupakkuvad puud Keskpargis hoiavad loodetavasti valimisteni meeles, milleks väärtustada linnaloodust selle hävitamise asemel — isegi kui eesmärgiks on võla õiendamine linnarahva ees ammu lubatud kultuurikeskuse ehitamisega. [..]

 • Eestimaa Rohelised: hoolivam tulevik on roheline

  Täna toimuval Eestimaa Roheliste üldkogul vastu võetav erakonna kohalike valimiste üldprogramm keskendub hoolivamale tulevikule ja selle saavutamiseks vajalikele tegevustele, mis omakorda aitavad ehitada tervet ja jätkusuutlikku Eestit.