Liitu erakonna kampaaniaga!

Kui tahad seista keskkonna ja sellega kõigi Eesti inimeste heaolu ja tervise säilimise eest, siis liitu Roheliste kandidaatidega. Iga päevaga tulevad lähemale kohalike omavalitsuste valimised ja meie, Eestimaa Rohelised, tahame anda Eesti rahvale tagasi tema loodus- ja inimsõbraliku sisu.

Erakonna kandidaadiks kohalikel valimistel võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või Eestis püsivalt elav Euroopa Liidu kodanik.
Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021 selle valla või linna territooriumil.

Olulised tähtajad

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18. augustil. Kandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõppeb 7. septembril kell 18.00.

Kohalikel valimistel kautsjoni maksmise kohustust ei ole!

Hiljemalt 9. septembril kell 18.00 lõppeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides.

Hiljemalt 12. septembril registreerib valla või linna valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.

Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Erakonnad

Erakond võib volitada vallas või linnas ennast esindama kuni kaks isikut. Erakond esitab kandidaatide registreerimiseks esitamisel valla või linna valimiskomisjonile teatise. Teatisele kirjutab alla mittetulundusühingute seaduse või erakonna põhikirja kohaselt erakonda esindama õigustatud isik.

Teeme koos omavalitsused Rohelisteks ja sellega kogu Eesti rohelisemaks!

Rohkem infot kohalike valimiste kohta: www.valimised.ee

2 people have signed up

Recent responses