Rohelised pöörduvad Nõmme linnaruumi ja nõmmekate kaitseks kohtusse

Rohelised pöörduvad Nõmme linnaruumi ja nõmmekate kaitseks kohtusse

Erakond Eestimaa Rohelised pöörduvad Tallinna halduskohtusse, et taotleda äsja kehtestatud Nõmme üldplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist.

Helina Tilga, Roheliste juhatuse liikme ja Nõmme ringkonna koordinaatori sõnul on ühelt poolt see samm vajalik Nõmmele omase linnaruumi kaitseks ja nõmmekate kvaliteetse elukeskkonna säilimise toetuseks. “Teisalt saaks see kohtuvaidlus tähistama Nõmme ja nõmmekate eest väljaastumist linnapoolse omavoli, seadusevastase käitumise ning planeerimise hea tava eksimuste vastu,” ütles Helina Tilk.

23. septembril võttis Tallinna linnavolikogu vastu Nõmme üldplaneeringu (ÜP), millega soovitakse Nõmme linnaruumi tuua uus hoonetüüp - pereelamu. Selle mõiste alla on ühildatud Nõmmele kõige omasem hoonetüüp ehk eramu, ja kahe korteriga elamu. ÜP koostajad on taotluslikult jätnud mulje, et pereelamu on mõeldud sama pere mitmele leibkonnale. Kodanike tähelepanu näib olevat teadlikult kõrvale juhitud asjaolust, et juriidiliselt pole kahe korteriga pereelamu midagi muud kui kõige tavalisem kahe korteriga korterelamu.

“Lisaks lõpetati ebakohaste võtetega avalike arutelude käigus tolleaegse Nõmme linnaosa arhitekti (pr. Ene Tomsoni) poolt esitatud ettepanekud, mis sisuliselt oleksid ÜP koostajate poolt pereelamu kavandatud kujul linnaruumi toomise peatanud,” lisas Helina Tilk.
Sellise vangerduse kaudu lähevad Nõmmel edaspidi korterelamutena kirja üksnes kolme ja enama korteriga elamud ning kahe korteriga (pere)elamud vabastatakse asustustiheduse järgimise nõudest (KKKI 600). Lisaks võtab linn endale ehitusloa väljastajana otsustusõiguse selle üle kellele ja millal lubada ehitada ühe ja millal kahe korteriga pereelamut.

Uue ÜP alusel saab pereelamuid hakata rajama kogu Nõmmel ja varem hoonestatud kinnistutel piisab selleks ka juba 600m2 suurusest kinnistust. Lähtudes ratsionaalsest eeldusest, et igast võimalusest püüavad arendajad saavutada maksimaalne tulu, eksisteerib reaalne oht, et Nõmme levinuimaks hoonetüübiks kujuneb kahe korteriga elamu ja Nõmme asustustihedus kahekordistub. Taolised  muutused toovad kaasa olemasoleva looduskeskkonna pöördumatu hävitamise ning Nõmme ja nõmmekate elukeskkonna kvaliteedi halvenemise. Seega ei lähtu selline muudatusi ei linnaruumi ega seal olijate huvidest.

Lisainfo:
Helina Tilk
Tel: +372 565 1383

Kommenteerimiseks logi sisse


Hiljutised vastused