Virgo Kruve

10rk
Rakvere linnavolikogu kandidaadid 17. oktoobri valimistel on 211 Katri Kaldaru ja 212 Virgo Kruve. Linnapea kandidaat Mart Viisitamm.

Erakonna Eestimaa Rohelised valimisprogramm Rakvere linnavolikogu valimisel.

Programm avalikustatakse osade kaupa:
rahavabad lubadused 16. septembril,
tulude osa 23. septembril ja
kulude osa 30. septembril.

Rahavabad lubadused

1. Raierahu linnametsas 3 aastase perioodiga. 2021. aasta kevadeks raiuti linnametsast okaspuupalki 30 tihumeetrit(tm), okaspaberipuud 60 tm, okasküttepuud 120 tm ja metsakuiva okaspuupalki 150 tm(6.04.2021 hankemenetlus „Metsamaterjal”). 2020. aasta lisaeelarvega teeniti metsamajandusega (rida 04220) esialgselt kavandatust 28266 eurot rohkem, kokku 34066 eurot. Volikogu otsusega piirata linnavalitsuse raieõigust linnametsas, et see ei ületaks 4 aasta jooksul 2021. aasta raiekoguseid, mille hulka on arvestatud tormimurd ja harvendusraie. Müügist saadud tulust eraldada vahendid puidukahjurite püünistele ja lindude pesakaastidele, et ennetada kuuskede kuivamist.
2. Kasutame munitsipaalmetsades ainult püsimetsanduse võtteid. Linna territooriumilt iga raieõigusega langetatud puu asemele istutada 2 lehtpuud linnametsa.
3. Muutus linna juhtimises: linnapea ja abilinnapeade usaldushääletus iga 12 kuu järel, et hinnata tööga toimetulekut ja probleemide ilmnemisel reageerida. Valimine vähemalt 2 kandidaadi vahel, poolthäälte enamusega.
4. Selgitame otsuseid ja tegevusi lihtsas keeles. Parandame ka digitaalset ligipääsetavust.
5. Nõuame keskkonnahoidlikke riigihankeid. Soovitame KOVi allasutustes, hangetes ja taristuprojektides kasutada ringlussevõtuks sobivaid materjale.
6. Pooldame kaasavat eelarvet. Kaasame kohalikke elanikke otsustesse, mis puudutavad nende kodu piirkonda. Muudame omavalitsuse rahakasutuse täielikult läbipaistvaks.
7. Palkame inimesi teadmiste alusel. Omavalitsuse allasutuste ja ettevõtete juhtimisel värvata inimesi tööle nende kompetentsi, mitte poliitilise kuuluvuse alusel. Valimine vähemalt 2 kandidaadi vahel.

Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaadid: 211 Katri Kaldaru ja 212 Virgo Kruve

Meediakajastus

15.09.2021 ERR: Roheliste Rakvere linnapeakandidaat on Mart Viisitamm

Virumaa Teatajas ilmus 16. septembril linnapea kandidaatide tutvustus ja Eestimaa Roheliste nimel vastas Mart Viisitamm.

1. Mis saab olema teie prioriteet linnapeaks saades?
Rohelise linnapeana oleks minu prioriteet puhta ja inimsõbraliku linnaruumi arendamine. Kõikides linnaeluküsimustes arvestatakse keskkonna aspektiga senisest tunduvalt rohkem kui seni ja seda linnaplaneerimisest kuni koolitoitudeni välja. Lisaks keskkonnasõbralikkusele leiame, et Rakvere peab olema avatud ettevõtjatele ja seeläbi ka uutele töökohtadele, mis omakorda suurendavad linna tulubaasi. Samuti annaksid rohelised läbi võlakirjade emiteerimise inimestele võimaluse ka otse linna tulevikku investeerida.

2. Kas linnapea peaks vastutama ka üldjuhtimise ja kõigi valdkondade eest, või jätkaks iga abilinnapea (erakond) ikka oma eesmärkide elluviimist?
Tegelikkuses peaks koalitsiooni linnavalitsuse liikmetest saama meeskond, kes hakkab ühiselt ellu viima koalitsioonileppes kokkulepitut. Oma programmis oleme lubanud, et linnapea ja abilinnapeade usaldushääletus hakkab olema iga 12 kuu järel, et hinnata tööga toimetulekut ja probleemide ilmnemisel reageerida. Ehk seega minu linnavalitsus tegutseks meeskonnana ja annaks oma tegemistele ka perioodiliselt hinnanguid.

3. Mida peate enda suurimaks poliitiliseks saavutuseks seni?
Selleks võiks olla Pärnu linna talveunest äratamine aastatel 2005-2009. Pärnu linnapeana töötatud ajal nägi linnavalitsus nii majandusbuumi kui sellele järgnenud langust. Ühest perioodist teise üleminek tekitas koalitsioonis loomulikult pingeid, sest olukorda ümber hinnates tuli ümber vaadata ka teiste erakondade abilinnapeade valdkondade rahastus. Saime sellega toona hakkama, tehes meeskonnana Pärnu heaks päris palju ära.

4. Milline on teie unistuste Rakvere?
Olla Tallinna ja Tartu järel suuruselt kolmas ning kõige keskkonnasõbralikum linn Eestis, mille elanike arv kasvab. Turvaline, peresõbralik linn, kus iga inimene on tähtis ja oluline. Rakvere kaugküte on vaba kütuste põletamisest ja soojus saadakse geotermilise (maa)soojusena. MKM on tegeleb selliste projektidega, mis on juba kasutusel Soomes. Valmisolek kasutada kogu linna 10,7 ruutkilomeetrit, mitte koondada uusehitisi kitsale kesklinna osale (Arvo Pärdi muusikamaja, riigigümnaasium).


5. Mida teha selleks, et Rakvere saaks oma loomelinnaku, mis ühendaks siinseid kunstnikke, koondaks alternatiivkultuuriasutused ning kus tegeleks loomeinkubaator?
Selleks on vaja tahet ja koostööd – vajadusel saame õppida teistelt.

6. Mida teeksite teie selleks, et noored inimesed sooviksid pärast õpinguid naasta Rakveresse või kolida siia mujalt?
Noored valivad elukoha selle järgi, kus on neil olemas head arenguvõimalused, head olmetingimused ja võimalus kvaliteetselt aega veeta. Näiteks näeb programm ette munitsipaalkorterite ehitamist, millega tagataks üürikorterite turg nii noortele kui töökoha pärast linna tulnud inimestele. Selline võimalus tõstaks oluliselt Rakvere konkurentsivõimet.


7. Kas Rakvere peaks teie hinnangul endiselt püüdma säilitada kreisilinna kuvandit või on see suund oma aja ära elanud?
Ajalooline järjepidevus on oluline ning kindlasti on Rakvere oma ajaloo üle uhke. Isiklikult soovin, et Rakverest saaks Eesti mõistes ka näiteks “Roheliste mõtete linn”. Näiteks võiks liigiti sorditud jäätmete äravedu olla tasuta nii elanikele kui ettevõtetele. Ka võiksid need rohelised mõtted muuta kaugkütet, mis ei kasuta fossiilsete kütuste põletamist, vaid geotermilist (maa)soojust, nagu Soomes. Roheliste programmi avaldame internetis www.rohelised.ee/rakvere2021.

8. Nimetage, mida olete õppinud varasematelt linnapeadelt?
Jakob Liivilt olen õppinud, et on võimalik samaaegselt olla administratiivne juht ehk linnapea ja tegeleda kultuurielu edendamisega. Võim ja vaim ei pea ilmtingimata vastanduma. Nii naljaga pooleks, siis Andres Jaadla näitel võiks õppida kasvõi seda, kuidas kohalikus poliitikas saab vähemalt kaheksas erinevas poliitilises koosluses tegutseda. Kui tõsisemalt rääkida, siis ega poliitikas keegi oma konkurenti väga õpetada ei taha. Oluline on tegelikkuses õppida mitte teistelt poliitikutelt, vaid kuulata linnakodanikku - sealt tulevad reaalsed õppetunnid, sest nii mõnigi tema murekoht on alguse saanud linnavõimu otsustest.

9. Millise võttega plaanite tuua elu Pikale tänavale?
Elu saab tulla koos inimestega. Õnneks on Pikk tänav teinud läbi korraliku arengu ja selle üle on mul siiralt hea meel. Usun, et siinkohal tuleb kuulata taaskord nii linnaelanikke kui ettevõtjaid ja arvestada nende reaalsete võimalustega, mida tänaval pakkuda on. Ja elama peaks muidugi mitte ainult üks tänav, vaid ikka kogu linn.

10. Milline on teie supervõime ja kuidas plaanite selle rakendada linna huve teenima?
Minu „supervõimeks“ võib pidada tundmatus linnas linnapeaks saamist, aga kui tõsisemalt vastata, siis tugevamaks küljeks ma pean endal inimeste kuulamist ning läbirääkimise oskust, samuti kokkulepitu elluviimist.

Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaadid: 211 Katri Kaldaru ja 212 Virgo Kruve Kontakt [email protected] kampaaniat puudutavad küsimused ja ettepanekud valimisprogrammi kulude osale kuni 27. septembrini)