Ott Kiens: kas Ihaste rohealade luigelaul?

Ott Kiens: kas Ihaste rohealade luigelaul?

Siin te juba olite, professor! – nii kõlab tuntud kultusfilmist pärinev tsitaat, mida on Tartu rohealadega seoses paslik kasutada. Jälle on kadumas roheala Ihastes, jälle toimub see kõik Natura 2000 ala lähedal, jälle on tegemata täismahus keskkonnamõjude strateegiline hindamine, jälle peab sekkuma kohus. Kus kunagi laius kasemets, haigutavad nüüd langetustraktori roopad. Miks see on nii läinud ja mida teha teisiti?

Arendajad on loobunud dialoogist kohalike elanikega ning proovivad Ihastes edu saavutada jokk-skeeme kasutades. Ihaste tee 18 kinnistul käib enne detailplaneeringu kehtestamist juba lageraie. Hipodroomi 4 kinnistu on ümbritsetud kõrge traataiaga, et keegi ei saaks sinna täpsemat loodusvaatlust tegema minna. Kohalikud elanikud tunnevad end ebamugavalt, sest keegi neile vabast ajast tehtava looduskaitselise töö eest ei maksa.

Ihaste on Tartu roheline süda, Tartu kopsud, kui lubate. Vaba aega armastavad sealsetes metsades veeta nii Ihaste kui Tartu teiste piirkondade inimesed. Sealsed rohealad on liigirikkad, leidub ka kogu Eesti mõistes haruldasi liike. Läheduses asub Natura 2000 Ropka-Ihaste looduskaitseala.

Sealsed rohealad tõmbavad arusaadavalt ka linnavalitsuse tähelepanu. Erinevalt seal potentsiaalselt elada võivatest maksumaksjatest toodavad puud ainult hapnikku ja pehmendavad kliimasoojenemisest tingitud muutusi.

Tartu abilinnapea Reno Laidre väidab oma hiljutises artiklis, et keskkonnamõjusid on hinnatud. Täismahus keskkonnamõjude strateegilist hindamist (KSH) pole aga tehtud ei Ihaste tee 18 ega ka Hipodroomi 4 kinnistu puhul. Esimesel neist on igaks juhuks ning linnavalitsuse heakskiidul juba raietööd osaliselt tehtud ning nüüd on keerulisem öelda, milline fauna ja floora langetustraktori läbihekseldatud alal kunagi olla võis. Teise kinnistu tuleviku üle käib kohtuvaidlus, täpsemalt selle üle, kas detailplaneeringu kehtestamine ilma täismahus KSHta sedavõrd loodusväärtuslikul alal on üleüldse korrektne.

Kõiki meid huvitab loomupäraselt lähiümbruse rohealade saatus, viimasel ajal on teadlikkust neis küsimustes suurendanud ka globaalse kliimasoojenemise ümber puhkenud arutelud. Rohealade kiire vähendamise asemel võiksime võtta korraks sammu tagasi, teha täismahus KSH ning juhinduda edasistes plaanides just sellest. Seda enam, et on tekkinud kahtlusi, kas Ihaste tee 18 kinnistu allesjääv 5,3-hektarine metsatukk arendustegevusele vastu peab.

On kurb vaadata, kuidas linnavalitsus surub jõuga uusarendusi läbi suure loodusliku väärtusega aladel. Loodushoidlikumaid võimalusi Ihaste piirkonna üldplaneerimiseks saabus ettepanekute vormis minu mäletamist mööda rohkelt, ju siis neid arvesse ei võetud.

Kogu maailmas liiguvad linnad sinna poole, et suurendada rohealade osakaalu linnaruumis. Miks peavad siis Tartu rohealad Natura 2000 looduskaitseala läheduses muudkui väiksemaks jääma? Hiljutine Euroopa linnade õhukvaliteedi uuring näitas, et Tartul on põhjust oma õhu üle uhke olla. Jätkakem samas vaimus ja hoidkem Tartu rohealasid!

Arvamus ilmus ka Tartu Postimehes: https://tartu.postimees.ee/7322355/ott-kiens-kas-ihaste-rohealade-luigelaul

 

Kommenteerimiseks logi sisse


Hiljutised vastused