Nõuame kloori vähendamist joogivees

Nõuame kloori vähendamist joogivees

 

Erakond Eestimaa Rohelised pöördub Sotsiaalministeeriumi poole, et tühistataks Tanel Kiige poolt allkirjastatud ning oktoobris 2019 jõustunud määrus nr 61, millega lubati tõsta joogivees sisalduva vaba kloori hulka.

Züleyxa Izmailova, Roheliste kaasjuhi sõnul on inimesed juba paar aastat kurtnud, et Tallinna vee maitse ja lõhn on muutunud ebemeeldivaks ning kraanivett ei taheta enam joogiks tarbida. “Uurisime olukorda ning leidsime põhjuse - 2019. septembris on salaja ja ilma ühegi avaliku aruteluta tõstetud jääkkloori piirsisaldust,” ütles Izmailova. 

Vastavalt määruse nr 61 seletuskirjale oli varasemaks jääkkloori piirsisalduseks ≥0,2 ja ≤0,5, kuid uue korra järgi seati piirsisalduseks ≤ 0,5. Alumise piiri eemaldamist põhjendati asjaoluga, et joogivee käitlejatel on praktiliselt võimatu tagada ≥0,2 mg/l jääkkloori kogu torustiku ulatuses ja kraani otsas ning uus piirsisaldus on seatud pidades silmas tarbijale vastuvõetavat lõhna ja maitset. “Ilmselgelt ei ole määruse autorid lähtunud mitte inimeste, vaid veekäitlejate huvist, et viimased ei peaks kasutama vee puhtuse tagamiseks kallimaid tehnoloogiaid, vaid saaks probleemi lahendatud suurema hulga kloori lisamisega,” ütles Izmailova. 

Rohelised leiavad, et selline määrus on Tallinna kui Euroopa Rohepealinna eesmärkidega vastuolus. Samal ajal, kui kogu maailmas on suund plastiktaara vähenemisele, on Tallinna elanikud sunnitud ostma pudelivett, sest kraanist tulev vesi on ebameeldiva lõhna ja maitsega. “Tallinna linn omandas sellel aastal 55% Tallinna Veest. Kutsume linnapea Kõlvartit survestama parteikaaslast Kiike, et taastada kahe aasta tagused piirnormid. Vesi peab olema joodav,” ütles Izmailova.

 

Pinnaveest puhastatud joogivett desinfitseeritakse enne veevõrku pumpamist klooriühenditega. Hetkel kehtivad normid on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 61 (vastu võetud 24.09.2019). Varem kehtinud Sotsiaalministeeriumi määrus nr 82 kehtestas veepuhastusjaamast väljuvas vees sisalduva vaba kloori sisaldus  vahemikus 0,2mg/l kuni 0,5 mg/l.

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002

Kommenteerimiseks logi sisse


Hiljutised vastused