Liitu erakonnaga!

Kui tahad seista keskkonna ja sellega kõigi Eesti inimeste heaolu ja tervise säilimise eest, siis liitu Rohelistega. Iga päevaga tulevad lähemale Riigikogu valimised ja meie, Eestimaa Rohelised, tahame anda Eesti rahvale tagasi tema loodus- ja inimsõbraliku sisu.

Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või Eestis püsivalt elav Euroopa Liidu kodanik, kes tunnustab erakonna põhikirja ja programmi ega kuulu mõnda teise erakonda. 
  • Erakonna liige lähtub suhtlemisel erakonnas kehtestatud Heast Tavast ning arusaamast, et erakond on selle liikmete ühishuvi esindaja ja väljendaja.
  • Liikme (ja toetajaliikme) võtab erakonda vastu erakonna juhatus taotleja poolt allkirjastatud avalduse alusel.
  • Juhatus esitab kandidaadi nime erakonnale võimalike toetus- või vastuväidete avaldamiseks vähemalt üks nädal enne liikmeksvõtmise otsuse tegemist.
Erakonna üldkogu otsusega on Eestimaa Rohelised liikmemaks:
  • 4€/kuus (või 48€/aasta)
  • 1€/kuus (või 12€/aasta) (töötu/üliõpilane/pensionär)
  • Erakonna juhatusel on õigus teha erandeid.
Erakonna põhikirjast: “Erakonna eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine. Erakonna poliitilised huvid ja nende saavutamise vahendid on sõnastatud erakonna programmis."
Teeme koos Rohelised suureks ja seejärel Eesti Roheliseks!
29 inimest on liitunud

Hiljutised vastused