Kristiine

Säilitame Kristiine miljööväärtuslikkuse!

Vajalikud sammud

 • Säilitame aedlinna miljööväärtuslikkuse – taasavame Kristiine detailplaneeringu ja keelame aedlinnaaladel hoonestuse, mis on kõrgem kui 3 korrust.
 • Toetame kohalikku kogukonda – soodustame asumiseltside loomist ja tegevust. Teeme kogukonnapäevadest (näiteks kohvikute-, talgu- ja spordiüritused) elustiili ja Kristiine linnaosast õnnelike elanike keskuse. Iga elanik leiab endale vajaliku toe linnaosa raadiusest. Parandame ühistranspordivõrku ka linnaosa keskselt.
 • Loome igale elanikule lapsest eakani ligipääsetavuse ja liikumismugavuse – Kristiine kõnni- ja kergliiklusteed peavad olema kasutajasõbralikud. Selleks korrastame teeservad, kõigi põhiliste trajektooride ääres peavad olema 250 m tagant istepingid koos suletatavate prügikastidega üldise puhtuse hoidmise eesmärgil.
 • Säilitame tänavate äärse haljastuse – kaasajastame raielubade süsteemi ja ebaseaduslike raiete trahvimudeli. Toetame ja tunnustame väljaõppinud arboristide tööd linnaruumis. Viime teeremontide käigus kommunikatsioonitrassid teede keskele, et teeremont ei oleks põhjus piirnevate puude langetamiseks (nagu juhtus Haapsalus).
 • Kristiine on inimesele, mitte autole – peatame Kristiine ristmike ja magistraalide laiendamise autoteedele, mida tehakse jalakäijate, kergliiklejate ja haljastuse arvelt!
  1. Endla ristmik peab olema jalakäijatele turvaline ja mugav.
  2. Sõpruse puiestee ääres peab säilitama madalhoonestuse ja lõpetama kõrghoonete ehitamise ja sellest tuleneva automahu/parkimiskohtade suurenemise.
  3. Renoveerime Linnu tee täies pikkuses, tagades mugava kergliikluse ja mitte mingil tingimusel ei tee teed neljarealiseks.
  4. Toome Mustamäe teele tagasi haljastuse ja lõpetame tööstushoonete laienemise!
  5. Muudame kõik raudteeülekäigud inimese- ja jalgrattasõbralikuks.

Kui soovid toetada meid nende sammude ellu viimisel, siis anna oma hääl! Mine vaata kuidas aadressil www.valimised.ee

Valimisringkond nr 3 – Kristiine linnaosa

387 Joonas Laks
388 Ann Lind-Liiberg
389 Maret Merisaar
390 Sille-Kadri Simer
391 Gloria Niin
392 Krista Lehari
393 Helgi Rannit
394 Mihkel Arold
395 Tiit Põldver
396 Vlad Ükssarv