Kohalike omavalitsuste valimised 2021

Kliki osa pealkirjal, et lugeda programmi tervikteksti:

Hoolivam elukeskkond on roheline

Looduse jätkusuutlikkus peab olema lähtepunktiks mistahes poliitiliste otsuste langetamisel. Eesti looduse hea seisund on meie kõige suurem ja väärtuslikum ressurss, Eesti rahva jätkumise ja tuleviku garantii – meie julgeoleku küsimus igas mõttes. 

Ei ole kaugel päev, mil inimkonna arusaam jõukusest saab uue tähenduse ning mõistetakse, et omavalitsuste rikkuse mõõdupuuks on neisse alles jäänud looduslik mitmekesisus. Loodusele selja keeramine on oma olemuselt rumal ja väär. 

Peame ühiskonnana olema julged ja vaatama iseendile otsa ning tunnistama, et oleme minevikus teinud vigu, sest siis saame liikuda edasi ja hakata olukorda muutma ja parandama. 

Süüdistamine ei vii edasi, aga vigadest peame õppima. Kuulame keskkonna hoidjaid, sest nendel on ideid ja mõtteid, mis aitaksid meil teha asju teisiti. Näitame valgust sinna, kus seda on veel liiga vähe. Roheline tuli loodusest hoolimisele!

#rohekoridorid #hoolivamlinn #hoolivamvald #rohelisemadaasad

Hoolivam ettevõtlus on roheline

Kuigi ettevõtted on omavalitsuste majandamisel asendamatud lisandväärtuse loojad, peab majandamine siiski olema vastutustundlik ja eetiline. Neid põhimõtteid järgivaid ettevõtteid tuleb tunnustada ning omavalitsus peab neid vajadusel nõu ja jõuga igakülgselt toetama.  

Riigikogu valimistel toetasid rohelised eetilist ja vastutustundlikku ettevõtlust ettepanekuga vähendada mahetoidu käibemaksu 9 protsendini. Kõikides omavalitsustes, kus rohelised on volikogus, saavad roheettevõtted endale tugeva partneri, kes aitab neil saavutada nii üleriigilist kui ka üleeuroopalist edu. 

Roheline ettevõtlus peab olema sotsiaalselt vastutustundlik ja eetiline. Nendest põhimõtetest lähtuv ettevõtja on meie silmis tegija. Roheline tuli vastutustundlikule ettevõtlusele! 

#hoolivettevõtlus #hoolivfirma #roheettevõtlus #rohelisemmajandus

Hoolivam omavalitsus on roheline

Juhime linna ja valda nii, nagu seda teevad teised rohelised erakonnad üle Euroopa: läbipaistvalt, kaasavalt ja sihikindlalt. Meie eesmärk on pakkuda elanikel oleks võimalikult tervet ja vaheldusrikast elu!

Meie jaoks on iga inimene, aga ka iga loom, lind või puu väärtus, keda hoida, kaitsta ja aidata. Kui valid rohelised oma kohalikku elu juhtima, siis tea, et selles omavalitsuses on omaks võetud kestliku arengu eesmärgid ja et abi on vajadusel olemas. See annab kindlustunde homse ees. 

Tark omavalitsus teeb ainult selliseid hankeid, mis arvestavad keskkonnaga. Roheline tuli rohelistele omavalitsustele!

#rohelisemomavalitsus #hoolivamomavalitsus #võtameTallinnatagasi #võtameTartutagasi 

Hoolivam haridus on roheline

Omavalitsuste üks põhiülesandeid on korraldada hariduse andmist lastele. Koolis käies kujundab inimene oma maailmapilti ja hoiakuid, aga ka nii vaimseid, füüsilisi kui sotsiaalseid oskusi. Hariduse olulisust inimese ja ühiskonna arengus on võimatu ülehinnata. Tähtis on võimaldada igaühel õppida vastavalt oma võimetele ja soovidele just seda, mida soovitakse ja mille vastu on huvi või soodumus. 

Juba ammu ei ole tarvis harjutada inimesi maast madalast tehastes töötama. Selleks, et meist kasvaksid välja enesekindlad isiksused tuleb pakkuda lisaks tavapärasele haridusprogrammile ka integreeritud ja interdistsiplinaarse õppe võimalusi. Oma koht peab olema ka praktikal, õuesõppel ja rühmatöödel. 

Kaugõpe või distantsõpe on ilmselt tulnud selleks, et jääda, aga järgmiste hüpete tegemiseks ei peaks me jääma mingit raputust ootama vaid äratama tiigri ise üles. Roheline tuli innovatsioonile hariduses!

#hoolivamharidus #haridusinnovatsioon #haridusonoluline  #rohelineharidus

Hoolivam perekond on roheline

Enesekindlad ja õnnelikud inimesed teevad ka linna, valla, küla või asumi juhid õnnelikuks. Võrdõiguslikkuse tagamine toob ühiskonnakorraldusse tasakaalu, millest tulenev lisandväärtus ja võimestamine annab kasu kõigile osapooltele. Erinevate oskuste rakendamise soodustamine kogukonnas annab tulusid, mis ei pruugi kajastuda küll üheski eelarves, kuid toovad dividendi inimeste endi eludesse. 

Perekond on see, mille najal meie praegune ühiskonnakorraldus püsib ning viimastel aastatel on see fakt jäänud paljudel teistel poliitilistel jõududel kahe silma vahele. Hoolivam omavalitsus võitleb selle nimel, et kõikide perede käekäik oleks nii hea, turvaline ja toetatud kui võimalik ning ei kasutaks oma vahendeid vaid selleks, et vaid omaenda või sõprade perede elujärge parandada. 

Hoolivam omavalitsus vaatab tulevikku ja ei karda läbi viia muudatusi avalikus ruumis, hariduskorralduses, transpordiühendustes, sotsiaaltoetustes ja -teenustes. Rohelisem omavalitsus toetab kõiki perekondi, kes hoolivad. Roheline tuli hoolivamale perekonnale.

#pereonparim #hoolivampere #rohelineperekond #rohepere

Kommenteerimiseks logi sisse


Viimased uuendused