Kõigi perede manifest

Manifesti avalik ette lugemine toimus 15.05.2021, rahvusvahelisel perede päeval Riigikogu ees. Lugemine pandi toime tuntud luuletaja Jürgen Rooste poolt. Lugemisele järgnes 35 805 allkirjaga rahvaalgatuse "Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks" üleandmine Riigikogu esimehele Jüri Ratasele. Sellest enam allkirju pole saanud ükski teine algatus. Allkirjad andis üle erakond Eestimaa Rohelised esinaine Züleyxa Izmailova. "Kõigi perede manifesti" täistekst allpool:

Iga pere on väärtus

Meil kõigil on üks pere ja rohkem - see mis tulnud sünnihetkel, see mis enda loodud ja see mis kujunenud eluga. Me kõik oleme osa väikesest ja veel mõnest suuremast perest.

Pere on rohkem kui majanduslik liit. Pere - see on tugisüsteem, juured, väärtused, kindlus, armastus. Iga pere täiendab ühiskonda millegi unikaalsega ja see teeb meid kõiki ja meie riigi tugevaks. Tugevas riigis on kõigile tagatud võrdsed õigused.

Igal perel on õigus õiguslikule kaitsele, sest Eesti Põhiseaduse § 12 kohaselt on kõik seaduse ees võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. 

Iga Eesti inimene peab tundma, et tema pere on selles riigis väärtus, mida hoitakse ja hinnatakse. Perede kujunemised ja nende vormid on erinevaid, kuid nad kõik on võrdsed ja olulised. Pere aluseks on armastus ja austus pere liikmete vastu ja soov oma elu  koos veeta ja üksteist toetada. 

Tundkem uhkust oma pere üle ja toetagem teisi peresid, sest nii saavad tugevamaks ka meie enda omad. 

Kutsume kõiki eestimaalasi lähtuma järgmistest põhimõtetest:

  1. Eesti Vabariik on hooliv riik, kelle jaoks on oluline iga inimese õnn.
  2. Iga pere on ainulaadne ja oluline.
  3. Kõik pered peavad olema seaduse ees võrdsed. 
  4. Kõigil on õigus kooselule ja perena tunnistamisele, hoolimata nende seksuaalsest orientatsioonist ja soolisest identiteedist, rahvusest, rassist, nahavärvusest, soost, keelest, päritolust, usutunnistusest, poliitilistest või muudest veendumustest. 

Eesti! Sinu vabaduse aluseks on ühtehoidmine, armastus ja soov olla õiglane iga Eesti inimese suhtes. Õitse ja kasva ning paku oma inimestele õnne rõõmu. Nagu ühele suurele perele kohane!

 

Kommenteerimiseks logi sisse


Hiljutised vastused