Abieluvõrdsus kui elementaarne samm Eesti riigi jaoks

Abieluvõrdsus kui elementaarne samm Eesti riigi jaoks

15. mail tähistatakse rahvusvahelist perekondade päeva. Sümboolselt samal päeval annavad Rohelised koos LGBT ühingu, Kõigi Eesti ning Aitäh, aga minu traditsiooniline perekond ei vaja kaitset esindajatega üle 35805 allkirja kogunud petitsiooni abieluvõrdsuse toetuseks.

Meilt on ikka küsitud, et miks Rohelised sellise jamaga tegelevad, mis seob abieluvõrdsust ja Rohelist erakonda ning miks me „päris” probleemidega ei tegele.

Isikuvabadused ja inimõigused on rohelise maailmavaate lahutamatu osa. Jah, kliimakriis on suurim eksistentsiaalne oht mitte ainult inimkonnale, vaid terve planeedi eluvormidele üldiselt. Loomulikult me seda adume ning tegutseme igapäevaselt selle nimel, et Eesti oleks keskkonnasõbralik, jätkusuutlik ning looduse õigustega arvestav riik.

Samas tuleb aru saada kitsast inimkesksest perspektiivist - (inim)elu on unikaalne ja ühekordne kogemus. Ei ole olemas teist inimest, kes mõtleks ja tajuks maailma sama moodi nagu Kaspar Kurve (jumal tänatud) või siis Mart Helme või ükskõik, kes teine. Ma ei kujuta ettegi, mis võib toimuda inimese sees, kes tajub, et suur osa ühiskonnast peab tema seksuaalset orientatsiooni valeks ning ebaloomulikuks ja milliseid probleeme see vastava indiviidi jaoks endaga kaasa toob.

Kui inimese primaarne võitlus on suunatud ühiskonnas võrdsete võimaluste saavutamisele, siis ei saa ka eeldada, et teemad nagu kliimakriis, metsade üleraie, põldude mürgitamine jne inimest piisaval määral kõnetaksid. Ja kui need teemad meie poliitilises diskussioonis võtmerolli enda kätte ei võta, kaotame me paratamatult kõik. Võitlused elementaarsete inimõiguste üle on paljudes lääne ühiskondades juba peetud, nüüd on meie kord ning on harukordselt kurb, et seni võimul olnud parteid on otsustanud teemat vältida ning peita antud küsimuses jaanalinnu kombel oma pea liiva alla. Parafraseerides Mikk Pärnitsat on EKRE LGTB+ kogukonna jaoks teinud paari aastaga rohkem kui Reformierakond 17 aastaga.

Riigi ülesanne on tagada võimalikult palju vabadusi võimalikult paljudele inimestele. Seda tehes, ei tohi kellegi teise vabadusi kitsendada. Abieluvõrdsus annab ühele traditsiooniliselt tagakiusatud ning diskrimineeritud kogukonnale teistega võrdsemaid õigusi ja võimalusi, seejuures kelleltki teiselt midagi ära võtmata.

Inimõigused on ja peavadki olema oma olemuselt universaalsed. On selge, et kõik inimesed ei peagi kõigile meeldima. Aga inimeste eristamine seksuaalse orientatsiooni järgi kuulub oma olemuselt keskaega. Olen isegi kohanud mitmeid LGBT+ kogukonda kuuluvaid inimesi, kes on mulle antipaatsed. Samuti inimesi, kes on mulle äärmiselt sümpaatsed. Sama kehtib ka näiteks moslemite, heterode, eestlaste ja paljude teiste kohta. See on igati mõistetav, aga...

...nii kaua kuni inimese tegevus ei põhjusta kahju keskkonnale ja teistele inimestele, pole mitte kellegi teise asi öelda, milline on „õige” viis elamiseks. Kui kahele samast soost inimesele on abielu miski, mis nad õnnelikuks teeb ning mis nende jaoks oluline, siis ei näe ma mitte ühtegi ratsionaalset põhjust selle takistamiseks. 

Muidugi jääb võimalus, et abieluvõrdsuse algatus ei jõuagi riigikogu õiguskomisjonist suurde saali ja 35 805 inimese allkirjaga algatus menetletakse poliitkorrektselt päevakorrast lihtsalt välja. Seda eeldame asjaolust, et tänane koalitsioon oma ühisleppes abieluvõrdsust ei toeta. Siiski oleme lootusrikkad, et kaks liberaalset parteid jõuavad ühisele arusaamale ja annavad 101 le rahvasaadikule võimaluse teha valik inimõigusi austava ja kõiki peresid väärtustava seaduse muudatuse kasuks Riigikogu saalis. 

On aeg, et me astuksime ühiskonnana suure sammu edasi ning mul on hea meel näha, et inimõigusi ning isikuvabadusi austavaid inimesi on Eestis aina rohkem – selle tõestuseks on kasvõi abieluvõrdsuse petitsioon, millest sai konkurentsitult läbi aegade enim allkirjastatud rahvaalgatus Eesti ajaloos.

Elagu abieluvõrdsus, elagu kõik Eesti perekonnad, olgu nad siis „traditsioonilised” või mitte!

 

Kaspar Kurve

Eestimaa Rohelised esimees

Kommenteerimiseks logi sisse


Hiljutised vastused