Ideekorje digiühiskonna arendamiseks

Paku ideid!

E-riigi teostajate ringi laiendamine

E-riigi teostajaid on liiga kitsas ring ettevõtteid. Seda ringi tuleks laiendada.
Official response from started