Gloria Niin - Kristiine linnaosa väärib kvaliteetset linnaruumi!

Gloria Niin - Kristiine linnaosa väärib kvaliteetset linnaruumi!

Erakond Eestimaa Rohelised Kristiine linnaosa kandidaat Gloria Niin soovib muuta etemaks kergliiklus- ja rohetaristut. Maastikuarhitektuuriga tegeleva inimesena on ta veendunud, et just nii saab leevendada autostumisest tingitud probleeme.

Loodus pakub võimalusi

Gloriaga on keskkonnateemad alati kaasas käinud. Need teemad on aja jooksul muutunud: kui lapsena huvitasid teda loodusmängud ja võimalus väljuda tehiskeskkonnast, siis nüüd maastikuarhitektuuriga tegelejana on loodusega suhestumine tunduvamalt komplekssem.

„Looduse kättesaadavus ja reaalne ajaveetmise võimalus on mind alati ajendanud looduse eest seisma. Loodus on andnud mulle erinevatel ajaetappidel ääretult palju ning, et ta saaks mulle ning teistele neid hüvesid edasi pakkuda, siis ma jätkan aktiivset dialoogi loodusega ning ka tema eestkõnelejana,“ tõdeb Gloria.

Linnaosa maastikuarhitekti pilgu läbi

Gloria hinnangul on Kristiine linnaruumilises mõttes väga heas asukohas. Asukoht on paraku ka probleemiks, kuna siin on palju läbivat liiklusvoogu. Kohalikke ja läbi liikuvate inimeste transpordi harjumusi on vaja strateegiliselt suunata kergliikluse ja ühistranspordi võimaluste suunas. Suurt eduvõimalust pakub jalgrattastrateegia rakendamine.

Kui me väljume läbimõeldult autokesksest investeerimismudelist ja lähme üle kergliiklust ning ühistransporti eelistavale mudelile, siis saame vähendada nii müra kui heitmete hulka, ja teha linnaosa mugavamaks elupaigaks.

„Maastikuarhitektuuriga tegelejana näen ma puudujääke kergliiklus- ja rohetaristus: investeeringud tuleks suunata eelkõige kergliiklusesse ja ühistransporti. Arendada tasub raudteede äärseid alasid, kus saaks keskenduda kergliikluse koridoride, inimsõbralike raudtee tunnelite ja teiste ületuskohtade teemale,“ arvab Gloria. Nii saaksid inimesed kiiremini jalgsi ja rattaga liikudes tööle, koju, poodi, külla ning puhkama. Kergliikluse arendamisega käib kaasas ka jalgrataste parklate loomine kortermajade ning suuremate ühistranspordi sõlmede juurde.

Gloriat saavat valida Tallinna volikokku Kristiine elanikud - e-valimiste ajal (11.-16.10) mine www.valimised.ee ja vali kandidaat nr 391

Suuremate ühistranspordi peatuste juures peaks olema tunduvamalt paremad ülemineku võimalused erinevate transpordiviiside vahel. Näiteks Lilleküla rongipeatuse ja Kristiine esise bussipeatuse vahel võiks olla palju selgem ja mugavam ühendus.

Gloria hinnangul tuleb üle vaadata sillutatud ja haljastatud alade osakaalud. Haljasaladel võiks mitmekesistada erinevate haljastusvõtete hulka. Sillutatud alasid, näiteks parklaid ja istumiskohti saab varjata puude, põõsaste, ronitaimedega kaetud pergolate ja teiste sobilike võtete abil, vähendades rohestamise abil kuumasaare efekti.

Kindlasti tuleb eelistada inimmõõtmelise ruumi loomist ja vältida kõrgeid hooneid ja suurte ehitusaluse pindaladega arendusi.

Lisaks eelnevale tuleb Kristiines edendada ka komposteerimist taaskasutust.

Kristiine vajab kogukonnatunnet

Keskkond mõjutab inimeste käitumist, kui keskkond on anonüümne, spontaanseid tegevusi pärssiv, mürarikas, iseloomutu ning vaba aja veetmise võimalusi mitte pakkuv, siis see ei soosi kohaliku kogukonna läbikäimist ega ühistunde tekkimist.

„Avalikes kohtades võiksid olla kohalikele elanikele suunatud info väljapanemise seinad, mis toimiksid kui kohalikud maamärgid, mille juures saab kohtuda, oodata sõpra ning mänguliselt aega veeta. Inimesed saavad vaadata sealt näiteks kaotatud ja leitud lemmikloomade infot, milliseid huvialaringe, ühisüritusi, kohvikutepäevi või õuemüüke lähiajal piirkonnas aset leiab,“ tõdeb Gloria.

Toetab Rohelisi

Gloria ise pole erakonnaga Eestimaa Rohelised liitunud, aga kandideerib Roheliste nimekirjas sellegipoolest, kuna tema vaated haakuvad erakonna seisukohtadega.

„Kui me tahame tulevikus elada rohelises ja inimsõbralikus keskkonnas, kus saab liikuda vabalt jalgsi ja rattaga, kus on olemas meeldiv avalik ruum, milles ei laiuta anonüümsed koha karakteriga vastuollu minevad monstrumehitised, siis tasub valida Rohelisi,“ paneb Gloria kõigile südamele.

Gloriat saavat valida Tallinna volikokku Kristiine elanikud - e-valimiste ajal (11.-16.10) mine www.valimised.ee ja vali kandidaat nr 391

Kommenteerimiseks logi sisse


Viimased uuendused