Antsla KOV 2021

Eestimaa Rohelised - Antsla programm KOV 2021

 

AMBITSIOONIKAS VALD:


Kõik omavalitsused konkureerivad omavahel, et meelitada enda juurde noori, ettevõtteid ning turiste. Ärme sörgi teistel sabas, me oleme erilised ning väärime ambitsioonikat visiooni, mis siinse elu taas lõkkele puhuks!

 

 • Võtame eesmärgiks kõrgkooli filiaali Antslasse toomise
 • Teeme Antsla vallast Eesti loodusturismi keskuse, mida külastatakse aastaajast sõltumata 
 • Kujundame Antsla valla brändi ja teeme koostööd keskkonnasõbralike kohalike ettevõtetega
 • Teeme Antslast ettevõtlusele atraktiivse koha. 
 • Toome SPA- ja saunakeskus Antslasse (Airi: Antsla valda)
 • Tasuta rattarent ning kergliiklusteede ehitamise prioriseerimine (ÕS soovitab seda vormi)
 • Kasutame ära võimalused, mida pakuvad Euroopa liidu fondid! 
 • Renoveerime Lusti lasteaia
 • Palkame professionaalsed turundus- ja kommunikatsiooni inimesed ehk toome Antsla ja Urvaste Eesti kaardile tagasi

 

ISESEISEV VALD

 

Meie rahvastik väheneb hirmuäratava kiirusega. Selliste arengute jätkudes pole meil varsti ei oma iseseisvat valda ega gümnaasiumiharidust. See pole paratamatus, vaid seniste valikute küsimus. Muudame seda - teeme Antsla valla atraktiivseks omavalitsuseks, mis on omanäoline ja kus tööalaseid ning meelelahutuslikke väljundeid leiavad nii kohalikud kui inimesed väljaspoolt meie valda.

 

 • Töötame selle nimel, et (meie vald säilitaks iseseisvuse ning et - äkki võtta välja) meid ei liidetaks suuremate omavalitsustega
 • Gümnaasiumiharidus peab säilima, koolid tuleb viia ühtse juhtimise alla ja vajadusel suurendada külakoolide arvu
 • Prioriseerime (Panustame?) rahvaarvu kasvu ja leiame lahendusi. et kohalikud poleks sunnitud siit lahkuma ja et Antsla oleks atraktiivne elukeskkond nii kohalikele kui ka uutele tulijatele
 • Toome kaunite kunstide kooli Antslasse
 • Suuname rohkem ressursse kohalikesse MTÜdesse ja seltsimajadesse ehk külade teenusvõimekuse kasvu ja kultuuri edendamisse - omanäolisus on meie trump!JÄTKUSUUTLIK VALD:


Antsla valla suurim väärtus on meie loodus - hoiame seda. Arendame Antsla valla kõige rohelisemaks omavalitsuseks Eestis, mis on teistele eeskujuks nii Eestis kui Euroopas!

      -    Algatame valla miljööväärtuslike alade teemaplaneeringu

 • Seame eesmärgiks terve Antsla valla KAH (Kõrgendatud avaliku huviga ala) alaks kuulutamise
 • Võitleme (üle 1 ha suuruste?) lageraiete vastu Antsla vallas ja pakume metsaomanikele mõistlikke alternatiive
 • Kohaliku mahetoidu eelistamine ja suurendamine lasteaedades ja haridusasutustes. Aastaks 2025 50% tarbitavast toidust mahe toit. 
 • Jäätmemajandus korda - soodustame jäätmete liigiti sorteerimist.
 • Toome lilleniidud ja permakultuuri linnahaljastusse, mis tagab elu- ja liigirikkuse ning silmailu
 • Kujundame jäätmejaama taaskasutuskeskuseks, 
 • Teeme Vana-Antslasse restaureerimiskeskuse

 

AVATUD JA KAASAV VALD

 

Seisame vastu kitsarinnalisele poliitilisele poriloopimisele ning panustame erinevate osapoolte kaasamisele. Antsla valla areng on meie kõigi ühine huvi ning eesmärkide saavutamise eelduseks on koostöö!

 

 • Propageerime koostööle avatud poliitkultuuri
 • Iganädalane pöördumine vallarahva poole - mida oleme saavutanud, millised on lähiaja eesmärgid
 • Kaasame senisest rohkem (kohalikke) külakogukondi otsuste tegemisel
 • Käivitame vallatakso piltooprogrammi 
 • Tunnustame kümmet kohalikku, kes panustavad vabatahtlikult vallaelu edendamisesse aastapikkuse stipendiumiga 400 eurot kuus. 
 • Taastame külade ajaloolised nimed seal, kus elanikud seda soovivad
 • Kujundame Antslasse atraktiivne linnaruum, kus on tegevusi kõigis vanuses inimestele

Kommenteerimiseks logi sisse


Viimased uuendused